Rajasthan Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya, Alwar

( A Unit of Rajasthan Jan kalyan Samiti, Alwar )

Contact Us

Rajasthan Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Address

Ramgarh Delhi road, near toll tax,
bahala, Alwar-Rajasthan
Email:manishrttc@gmail.com
Phone: 0144-2335674
9414016674
Pin-code:301001